Paní ředitelka v rádiu

Jako již tradičně navštívila naše paní ředitelka Mgr. Květa Štěrbová Český rozhlas...

SUPERHRDINSKÝ KROUŽKOVÝ TÁBOR 2019

Ani během letních prázdnin Kroužky rozhodně nezahálí. Ve dnech 11.–17. 8. 2019 proběhl 6. ročník již tradičního Kroužkového tábora. Tentokrát se místem konání stalo rekreační zařízení Sluníčko, které se nachází nedaleko městečka Trhová Kamenice, ve vzdálenosti přibližně 20 km od Chrudimi. V rozsáhlém areálu, částečně obklopeném lesy, měly děti pro sportovní vyžití k dispozici fotbalové a volejbalové hřiště, mohly si zaskákat na trampolíně, ti menší si vyzkoušet skluzavku a houpačku.

Program celého tábora byl velmi pestrý. Po ubytování se děti seznámily s jednotlivými vedoucími, stejně tak i mezi sebou navzájem. Téma letošního ročníku, a tedy i celotáborové hry, znělo AVENGERS. Děti se rozdělily do 6 týmů pod vedením jednotlivých superhrdinů: Thor, Nick Fury, Hulk, Captain America, Scarlet Witch a Spider Lady. Každý den museli avengeři plnit dílčí úkoly v rámci celotáborové hry, sbírat tzv. kameny nekonečna, bojovat za svůj tým a snažit se být co nejlepší, aby získali konečné prvenství. Pro děti byly připraveny nejen různé hry a soutěže, ale samozřejmě byl každý den věnován velký prostor zájmovým kroužkům. Na tanečním kroužku děti pilovaly jednotlivé taneční kroky a učily se choreografii, s níž v závěru tábora vystoupily před porotou. Do tajů chemie a fyziky pronikly děti na kroužku vědeckých pokusů, kde si vyzkoušely různé experimenty (např. podmořskou sopku, povrchovou sopku, tekuté písky, odlitky ze sádry, výrobu sloní zubní pasty, Faraonova hada, psaní tajným písmem, mikroskopování). Kreativitu a manuální zručnost rozvíjely děti na tvořivém kroužku (tematická výzdoba táborového areálu, výroba rukavice Infinity Gauntlet, Fury Eye, plakátů, znaku S.H.I.E.L.D., drátkování pavoučků aj.). Dostatek pohybové aktivity a vybití přebytečné energie jim poskytl sportovní kroužek. Komunikační schopnosti a improvizaci si děti posílily v rámci divadelního kroužku.

Druhý táborový den si děti po kroužcích a aktivitách spojených s celotáborovou hrou odpočinuly u večerní diskotéky. Dostatek dobrodružství si děti užily během úterní noční hry, při níž musely přinášet „oběti“ a překonávat strašidelné nástrahy.

Ve středu byl na programu pěší výlet na rozhlednu Zubří zakončený sladkou tečkou v podobě zmrzliny. Středeční večer se tradičně nesl ve znamení táboráku a opékání buřtů. Následující den byl více odpočinkový, dopolední a odpolední kroužky byly prokládány soutěžemi v areálu tábora, aktivitami v lese (děti si vyzkoušely chůzi po provaze, protáhnout se pavučinou z provazů). Čtvrteční den pak zakončilo letní kino. V pátek na děti čekal oblíbený závod na motivy Spartan Race, při němž si otestovaly svoji rychlost, hbitost a zručnost. Na jednotlivých stanovištích musely čelit různým výzvám: hod šišek na terč, zdolání překážkové dráhy v bahně, chůze po laně, kotrmelce vpřed a vzad, přeskoky přes překážky, slalom mezi stromy). Po závodu pak následoval kvíz, při kterém děti prokázaly své znalosti a vědomosti o superhrdinech. U závěrečného táboráku se hrály hry a také se uskutečnila soutěž Kroužkový tábor má talent, kde děti předvedly taneční a pěvecká vystoupení.

Poslední den ráno byla vyhodnocena celotáborová hra, vyhlášeno pořadí superhrdinských týmů (první místo získal tým Captain America), dětem byly předány diplomy, odměny a medaile.

Nejen děti, ale také tým vedoucích si tento 6. ročník velmi užil. Jsme rádi, že téma letošního ročníku děti bavilo a zaujalo, stejně jako atraktivní náplň jednotlivých kroužků.

Děkujeme za pozitivní ohlasy ze strany dětí a jejich rodičů.

Kroužkový tábor 2019 už se tedy pomalu stává minulostí a my se již nyní těšíme na Kroužkový tábor 2020!

 

Autorka: Mgr. Pavlína Neumannová

Napsali o nás

VÍCE

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU