Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Obecně prospěšná společnost KROUŽKY, o.p.s. realizuje v období 4/2020 až 3/2023 projekt s názvem „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – KROUŽKY, o.p.s.“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016236.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem aktivit projektu je významné zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce jak v rámci žadatelské organizace, tak s externími subjekty.