zde jsou důležité informace pro rodiče klikněte

délka a cena kroužku


·Délka Kroužku v mateřské školce je 45 minut a v základní škole většinou 60 min. U některých je čas ještě delší, vždy je uveden u jednotlivých kroužků přesně.

·Cena většiny kroužků je 750 Kč za půl roku/za 15 lekcí. K této ceně se u některých kroužků jako je keramika, legorobotika, vědecké pokusy, elektro kroužky atd. připočítává cena za materiál, která je závislá od náročnosti metodického vybavení a pohybuje se od 300 do 600 Kč/pololetí.

·K ceně kroužku také musíme připočítat poměrnou sumu za nájemné, které platíme ve škole. Výši nájemného určuje zřizovatel školy. Většina našich partnerských škol se snaží, aby nájemné nebylo vysoké a cena kroužků tak byla dostupná pro všechny děti.

ODHLÁŠKA Z KROUŽKU

snažíme se dělat kroužky co nejlépe a záleží nám na spokojenosti každého dítěte! Přesto chápeme, že někdy se zkrátka chce nějaký náš malý klient z různých důvodů odhlásit.

Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, vždy je co zlepšovat!

V případě odhlášení, si prosíme, přečtěte následující informace, a máte-li čas, prosíme, napište nám, proč se vaše dcerka nebo syn chtějí z kroužku odhlásit. Děkujeme!

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek, kroužkovné převádíme do dalšího platebního období, nebo na jiný kroužek, a to pouze v případě, že je dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než na 5 x po sobě jdoucích lekcích. Poměrnou část kroužkovného sníženou o administrativní náklady (Případná vratka kroužkovného je v hodnotě u nepomůckového kroužku 30 Kč/lekce; u pomůckového kroužku 50 Kč/lekce) převádíme na základě vaší žádosti a lékařského potvrzení zaslaného na adresu pobočky, která zájmové kroužky organizuje.

Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nenavštěvovat, je rodičům na základě písemné žádosti vrácena celá platba (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu). Žádost je nutné odeslat do pěti dnů od konání první lekce, e-mailem či na adresu pobočky, která zájmové vzdělávání organizuje.

Pokud je odhláška z kroužku, již po druhé lekci a více, z důvodu neopodstatněného zdravím, nebo jiným závažným důvodem k přerušení docházky, kroužkovné nevracíme.