délka a cena kroužku


·Délka Kroužku v mateřské školce je 45 minut a v základní škole většinou 60 min. U některých je čas ještě delší, vždy je uveden u jednotlivých kroužků přesně.

·Cena většiny kroužků je 750 Kč za půl roku/za 15 lekcí. K této ceně se u některých kroužků jako je keramika, legorobotika, vědecké pokusy, elektro kroužky atd. připočítává cena za materiál, která je závislá od náročnosti metodického vybavení a pohybuje se od 300 do 600 Kč/pololetí.

·K ceně kroužku také musíme připočítat poměrnou sumu za nájemné, které platíme ve škole. Výši nájemného určuje zřizovatel školy. Většina našich partnerských škol se snaží, aby nájemné nebylo vysoké a cena kroužků tak byla dostupná pro všechny děti.